முடிவற்ற சாலை – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்


mudivatra-saalai-by-s-ramakrishnan

குகையெனும் கருவறை

காலத்தின் பாடலை சாலைகளே முணுமுணுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. உள்ளங்கையில் ரேகைகள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஓடுவதுபோல, உலகெங்கும் சாலைகள் ஒன்றையொன்று வெட்டியும் தழுவியும் ஓடுகின்றன. புறக்கணிக்கப்படுகின்ற பழைய பாதைகள் கடந்தகாலத்தை நினைத்து வருந்திக் கொண்டிருக்கும் என்கிறார்கள் ஆப்பிரிக்க மக்கள்.

Please login and subscribe to read the full article