காஷ்மீரிகளின் வலியை உணருங்கள்..!- காஷ்மீர் எம்.எல்.ஏ. முகமது யூசுப் தாரிகாமி பேட்டி


muhammed-yusuf-interview

எப்போதும் பதற்றம் நிலவும் ஜம்மு - காஷ்மீரில் இப்போது பொதுமக்கள் கொல்லப்படுவது இன்னும் அதிகமாகிவிட்டது. தீவிரவாதம், அரச பயங்கரவாதம் இரண்டும் மக்களை வதைக்கின்றன. தீவிரவாதம் ஒழிப்பின் பெயரில் வீசப்படும் ‘பெல்லட்’ குண்டுகள் பலரின் பார்வையைப் பறித்திருக்கிறது. தீவிரவாதிகளைப் பிடிக்கவரும் பாதுகாப்புப் படையினர் மீது மக்கள் கல்வீசுகிறார்கள். கடந்த வாரம் தமிழகத்திலிருந்து குடும்பத்துடன் சுற்றுலாவுக்குச் சென்றிருந்த இளைஞர் திருமணி இப்படிப்பட்ட கல்வீச்சு சம்பவம் ஒன்றில் சிக்கி  உயிரிழந்துள்ளார்.

Please login and subscribe to read the full article