கழுத்து அறுக்கப்படும் முதுமக்கள் தாழிகள்... கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் அரசு!


mudhumakkal-thazhi

கே.கே.மகேஷ்

``தமிழர்கள் வரலாற்று உணர்வற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்'' என்று 1881-ல் திருநெல்வேலி சரித்திரத்தை எழுதிய பிஷப் கால்டுவெல் சொன்னது, இன்றைய இளைஞர்களுக்குப் பொருந்தாது. கீழடி கண்டுபிடிப்புக்குப் பிறகு இளைஞர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வரலாற்று உணர்வும், தொல்லியல் ஆய்வு குறித்த ஆர்வமும் ஓரளவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அரசுக்கு?

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN