பாப்லோ தி பாஸ் 24: முன் கூறப்பட்ட மரணத்தின் கதை..!


pablo-the-boss

ந.வினோத் குமார்

‘உலகிலேயே அதிக அளவில் கனிம வளங்கள் நிறைந்திருக்கும் அழகான நாடு கொலம்பியா. அதனால்தானோ என்னவோ, இங்கே அதிக அளவில் வன்முறைகளும் நடக்கின்றன’ என்பது கொலம்பியர்களின் கருத்து. பாப்லோவின் காலத்துக்கு முன்பும் பின்பும் வன்முறைகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன என்றபோதும், பாப்லோவின் காலத்தில் நடந்ததைப் போல வேறு எப்போதும் நடக்கவில்லை.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN