என்னைப் பிடிக்குமா... பிடிக்காதா?- வா.மு.கோமு


short-story

எதிர்பாராத நேரத்தில் விபத்துகள் நடந்து விடுகின்றன. தனக்கும் முன்னால் டபுள்ஸ் போட்டுக்கொண்டு எக்ஸெல் சூப்பரில் சென்ற பெண் திடீரெனக் கை கூட காட்டாமல் வலதுபுறமாக செலுத்துவாள் என பிரதீப் எதிர்பார்த்தானா என்ன? இவன் என்னதான் மோதலைத் தவிர்க்க பிரேக்கை அழுத்தியும் இவனது எக்ஸெல் அவளுடைய வண்டியின் பின்பாகத்தில் இடித்துவிட்டது.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN