பாப்லோ தி பாஸ் 15: டை கட்டிய ராபின் ஹூட்..!


pablo-the-boss

ந.வினோத் குமார்

1982-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தின் ஒரு காலைப் பொழுது. இளவெயில் படர்ந்திருந்தது. நெஞ்சை நிமிர்த்தி, ஒவ்வொரு அடியாக அந்தக் கட்டிடத்தை நோக்கி எட்டு வைத்தான் பாப்லோ. அவனது முகத்தில் பெருமிதம் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது. வெள்ளை சர்ட். பழுப்பு நிற பேன்ட். கால்களில் கறுப்பு ஷூ. சட்டைக்கு மேலே சாம்பல் நிற கோட். அந்த நடை, உடை, பாவனையில் அவனைப் பார்க்கும் யாரும், அவன் ஒரு கடத்தல்காரன் என்று நினைத்துவிட முடியாது.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN