எதிரிகளுக்கு இடமளிக்காமல் இருப்போம்!


hindu-muslim

இந்து - முஸ்லிம் ஒற்றுமையை உரக்கச் சொல்ல வேண்டிய இந்தத் தருணத்தில் உபி தலைநகர் லக்னோவில் பாலத்தில் பழம் விற்றுக்கொண்டிருந்த காஷ்மீர் சகோதரர்களை, கும்பல் ஒன்று கழியால் அடித்துக் கொடுமைப்படுத்திய சம்பவம் பெருத்த தலைகுனிவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN