உதயசூரியன், சன் ஆஃப் கலைஞர்- மதுரையில் ஒரு கருணாநிதி குடும்பம்!


madurai-karunanidhi

கே.கே.மகேஷ்

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருக்கிறதா என்று சரி பார்க்கப் போன இடத்தில் ஓர் ஆச்சரியம். மதுரை ஒத்தக்கடை வாக்குச்சாவடியில் வாக்களிப்போர் பட்டியலில், ‘தயாளு, க/பெ. கலைஞர்’ என்ற பெயர் இருந்தது. கூடவே, கலைஞர், தமிழரசு, கனிமொழி, செல்வி உள்ளிட்ட கலைஞர் குடும்பத்தின் மற்ற பெயர்களும் இருக்க... அந்தக் குடும்பத்தைப் பார்த்தே ஆகவேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஏற்பட்டுவிட்டது.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN