ஒப்பற்ற மனைவி- பால சாண்டில்யன்


short-story

இரவு எட்டரை மணி இருக்கும். வீட்டிற்குள் நுழைந்தேன். எனக்காகக் காத்திருந்த இந்து எழுந்து வந்தாள். சாப்பிட உட்கார்ந்தேன். அவள் கைகளைச் சட்டெனப் பிடித்துக்கொண்டேன்.

“உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்.’’

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN