சைஸ் ஜீரோ 20: டயட்: 5 கேள்விகள் 5 பதில்கள்


size-zero

ருஜுதா திவேகர்

டயட் பழகுவது தொடர்பாக எனது க்ளையன்டுகள் சிலரின் கேள்விகளுக்கு நான் அளித்த பதில்களைப் பற்றித்தான் இந்த இறுதி அத்தியாயத்தில் பார்க்கவிருக்கிறோம்.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN