நீரோடிய காலம் 19- சமணர்களின் அட்சய திருதியை!


neerodiya-kalam-by-aasai

ஆசை

உலகின் தொன்மையான மதங்களுள் ஒன்று சமணம். தமிழ்நாட்டிலும் ஒருங்கிணைந்த தஞ்சையிலும்கூட சமணத்துக்குத் தொன்மையான வரலாறுஇருக்கிறது. பவுத்தம் அருகிவிட்டாலும் சமணம் இன்னும் தஞ்சையில் உயிரோடு இருக்கிறது. சமணர்களில் கணிசமானவர்கள் தஞ்சையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கான ஜினாலயங்களும் (சமணக் கோயில்கள்) தஞ்சையில் நிறைய இருக்கின்றன.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN