முகம் காட்டும் மாரடைப்பு!


heart-attack

டாக்டர் கு. கணேசன்

மாரடைப்பின் முக்கியமான மூன்று முகங்களை இப்போது பார்க்கப்போகிறோம். அதற்கு முன், மாரடைப்பின் இரண்டு அடிப்படைத் தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்வோம்.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN