kamadenu-17-02-19 - நலம்


heart-attack

முகம் காட்டும் மாரடைப்பு!

மாரடைப்பின் முக்கியமான மூன்று முகங்களை இப்போது பார்க்கப்போகிறோம். அதற்கு முன், மாரடைப்பின் இரண்டு அடிப்படைத் தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்வோம்....