தில்லுக்குத் துட்டு 2- திரை விமர்சனம்


dhilluku-thuttu-review

அழகான நாயகி மாயா (ஷிர்தா சிவதாஸ்). அவரிடம் காதலைச் சொல்லும் ஆண்கள் எல்லாம் அடுத்த கணமே பேயடி வாங்குகிறார்கள். அப்படியொரு பேய்ப்பாதுகாப்பு அவருக்கு. ஏரியாவில் குடித்துவிட்டு ஓவராக அழிச்சாட்டியம் செய்யும் நாயகன் விஜியை (சந்தானம்) அவளுடன் கோத்துவிடுகிறார்கள், ஏரியாவாசிகள். பேயடியில் இருந்து நாயகன் தப்பினாரா...காதல் கை கூடியதா என்பதே ‘தில்லுக்குத் துட்டு 2’.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN