சூரியனைப் பிடிக்க ஆசைப்பட்ட இகாரஸ்!


landscape-with-the-fall-of-icarus

ஜெ.சரவணன்

பீட்டர் ப்ரூகல் தி எல்டர் என்ற புகழ்பெற்ற டட்ச் ஓவியர் வரைந்த மகத்தான ஓவியங்களில் ஒன்று ‘Landscape with the Fall of Icarus’ ஓவியம். 1558-ல் வரையப்பட்ட இந்த ஓவியம், இன்றைக்கும் ஓவியப் பிரியர்களின், ஓவியக் கலைஞர்களின் பிரமிப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN