தாவோ பாதை புதிது


dhavo-paadhai-pudhidhu-by-aasai

இந்த உலகத்தின் இரட்டை வேடத்தை நினைத்து வியக்காமலும் உளைச்சல் அடையாமலும் இருக்கவே முடியவில்லை. ஒரு பக்கம் முடிவே இல்லாத கொடுமைகள்… இன்னொரு பக்கம் தீரவே தீராத அழகுகள். இவற்றில் எதை இந்த உலகின் இயல்பாக எடுத்துக்கொள்வது. போர்களுக்கிடையே சிக்கி எத்தனையோ குழந்தைகள் உயிரிழந்துகொண்டிருக்கும்போது பீத்தோவனின் ஒன்பதாவது சிம்ஃபனியை இங்கே நான் கேட்கலாமா? அப்பாவி மக்களை அதிகாரம் பலிகொடுத்துக்கொண்டிருக்கும்போது பாரதியாரின் ‘காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா’ பாடலைப் படித்துக்கொண்டிருக்கலாமா, கூடாதா? இந்தக் கேள்விகளுக்கெல்லாம் எளிமையான பதிலோ ஒற்றை பதிலோ கிடையாது.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN