ரயிலடி பாலு- செந்துறை எம்.எஸ்.மதுக்குமார்


short-story

“வெஞ்சனம் இல்லைன்னா தொரைக்கி...கஞ்சி எறங்காது. இவரு கிழிக்கிற கிழிக்கு அது ஒண்ணுதான் கொறைச்சல்.”

சட்டி இல்லாம எண்ணெய் இல்லாம வருத்தெடுத்த சின்னம்மா சித்ராங்கியோட மொகத்தக்கூட பாக்காம அஞ்சாறு அள்ளி முழுங்கிட்டு வெளியில வந்தான் பாலு.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN