kamadenu-14-07-19 - சிறுகதைகள்


short-story

ரயிலடி பாலு- செந்துறை எம்.எஸ்.மதுக்குமார்

வெஞ்சனம் இல்லைன்னா தொரைக்கி...கஞ்சி எறங்காது. இவரு கிழிக்கிற கிழிக்கு அது ஒண்ணுதான் கொறைச்சல்...