ஸ்லோமோஷனில் சரிகிறதொரு மணிமுடி


kanavu-size

கணேசகுமாரன்

கவிதை தனது கட்டுகளைத் தளர்த்தி அல்லது உடைத்துக்கொண்டு வெளியேறி நீண்ட நாட்களாகிவிட்டன. இத்தொகுப்பின் தலைப்பிலிருந்து அச்சுதந்திர மீறல் வாசகருக்குக் கிட்டுகிறது. கனிவின் அளவு, கனிவின் சைஸ் ஆனது கவிஞரின் சுதந்திரம் மட்டுமல்லாது கவிதையின் இக்கால வடிவத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் கொள்ளலாம். கிறுக்குத்தனங்களின் வல்லுநன் என்ற கவிதையில் வரும் ‘ஆக்சுவலாக அது நான் நினைக்க வேண்டியது’ என்ற வரியை கவிதைக்குள் எப்படிப் பொருத்திக்கொள்வது என்ற சவால் வாசகருக்கு இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாய் ஒரு கவிதை வாசகருக்குத் தரும் அனுபவத்தில் இத்தொகுப்பு அநாயாசமாய் வெல்கிறது எனலாம்.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN