கிளிக்கு ஜோசியம் பார்த்த கிளி!- நடைபாதை ஜோசியருடன் ஒரு சந்திப்பு


kili-josiyam

எஸ்.நீலவண்ணன்

ஹாரன்களில் ஒலியும் வாகனங்களின் புழுதியுமாகப் பரபரப்பாக இருக்கும் விழுப்புரம் திரு. வி.க சாலை. அந்தக் காலை வேளையில், அரசுப் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள நடைபாதையில் உர சாக்கை விரித்து வைத்து, சாலையை வெறித்துப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார் ஒரு கிளி ஜோசியர்.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN