செல்ஃபி செம்மல்


selfie-semmal

முனைவர் சுந்தர ஆவுடையப்பன்

 “செ ல்ஃபிக்கு தமிழ்ச்சொல் எதுவாக இருக்கும்?”-கையில் செல்போனோடு நெருங்கி வந்து ஒருவர் என்னிடம் கேட்டார். ‘நீங்கள் யார்?’ எனக் கேட்பதற்காக நான் வாயைத் திறந்தேன்; “இருங்க... இருங்க! நீங்க தமிழ்ச்சொல்லைச் சொல்லும்போது ஒரு செல்ஃபி எடுத்துடுறேன். படம் ட்ரெண்டியா இருக்கும்!” என்று சொல்லிக்கொண்டே எனக்கு முன்னால் வந்து என்னை மறைத்து செல்லை நீட்டினார்.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN