ஆஸ்கர் வென்ற ஆவணப்படம்- தமிழனின் உழைப்புக்கு உலக அங்கீகாரம்!


oscars

எஸ்.எஸ்.லெனின்

கடந்த வாரம் நடைபெற்ற 91-வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவில், இந்தியப் பின்புலத்தில் உருவான ‘பீரியட்: எண்ட் ஆஃப் சென்டன்ஸ்’, சிறந்த ஆவணக் குறும்படத்துக்கான ஆஸ்கர் வென்றுள்ளது. சரியாக 10 வருடங்களுக்குப் பின்னர் இந்தியப் படைப்பொன்று ஆஸ்கர் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது. தமிழரான கோவை முருகானந்தத்தின் கண்டுபிடிப்பை அடித்தளமாகக் கொண்டு மீண்டெழுந்த ஓர் இந்திய குக்கிராமத்து பெண்களின் கதையே இந்த ஆவணப்படம்.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN