பேசும் படம்: புரட்சி இரட்டையரின் இன்னொரு பக்கம்


pesum-padam

பி.எம்.சுதிர்

புரட்சியாளர்கள் என்றதும்இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருபவர்கள் பிடல் காஸ்ட்ரோவும், சே குவேராவும்தான். கடந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய புரட்சியாளர்களாக இவர்கள் கருதப்படுகிறார்கள். என்னதான் புரட்சியாளர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் மென்மையான மனம் உண்டு; பொழுதுபோக்குகளில் ஆர்வம் உண்டு என்பதை விளக்கும் படத்தைத்தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்கிறீர்கள். சே குவேராவும் - பிடல் காஸ்ட்ரோவும் தங்கள் போராட்ட வாழ்க்கைக்கு நடுவில், சில மணி நேரங்கள் கடலில் மீன்பிடிக்கச் சென்றபோது இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN